Fyll i dina uppgifter här:

För att säkerställa kvaliteten och producerbarhet i utvecklingen av Nya WISE – en helt ny generation av IoT-lösning för behovsstyrning och optimering av inomhusklimat – valde Swegon redan tidigt i projektet att arbeta med kravställning och testning. Genom de produkttester som görs i det testsystem som designats och utvecklas tillsammans ADDQ kan Swegon säkerställa såväl leveranskvaliteten från fabrik som spårbarhet i testerna av varje enskilt kretskort.

Swegon fick bland annat hjälp med:

  • Trygghet och flexibilitet
  • Agilt arbetssätt
  • Specialistkompetens

Swegon har länge varit en etablerad aktör på marknaden inom klimat- och ventilationssystem. En av företagets kärnprodukter är systemet WISE för behovsstyrd ventilation. När företaget för cirka 5 år sedan stod inför en uppgradering och vidareutveckling av styrsystemet, gjordes en noggrann förstudie som ledde fram till utvecklingen av ett helt nytt sitt WISE-system för behovsstyrning av inte bara ventilationen, utan av hela inomhusklimatet.

Att säkerställa kvalitet i utvecklingsarbetet har varit viktigt liksom att fokusera på att utveckla produkter som går att producera.

 

Fyll i formuläret på sidan för ett eget exemplar av kundcaset.

Trevlig läsning!